Neue unerwünschte Telefonnummern canli bahis siteleri
ATICS

Inici > Serveis > Arqueologia


Cercador

Arqueologia

La professionalització de l’arqueologia a casa nostra és una realitat que ha anat en augment dia rera dia. S’ha imposat un nou model de “fer arqueologia”, molt més professional i en què es fa del tot necessari el treball en equip, la disponibilitat d’especialistes en diversos temes, la incorporació dels nous suports tecnològics i una resposta àgil a tots aquells problemes urbanístics que estiguin afectats per troballes arqueològiques.

ATICS SL disposa d’infraestructura tècnica i humana per oferir els següents serveis:

  • Intervencions arqueològiques.
  • Assessorament del Patrimoni Cultural per estudis d’impacte ambiental.
  • Documentació planimètrica.

 

Intervencions arqueològiques

La realització d’intervencions arqueològiques és un dels aspectes amb més experiència dins la nostra empresa. Hem realitzat més de 250 intervencions, les quals ens han permès treballar en totes les èpoques que ens ofereix l’arqueologia: prehistòria, època ibèrica, època romana, època medieval, època moderna i arqueologia industrial.
Les diferents actuacions també ens han permès ser copartíceps d’una gran varietat de projectes constructius: rehabilitació d’elements destacats del patrimoni arqueològic i arquitectònic (l’adequació i/o integració de muralles en ciutats actuals, la restauració de castells i ermites, la recuperació de camins històrics, els projectes de millora en esglésies...), construcció de nous edificis urbans i rurals on han aparegut jaciments arqueològics, gran obra pública, rehabilitació d’edificis en ciutats amb un important llegat històric i arqueològic (Barcelona, Girona, Mataró, Granollers, Terrassa, Sabadell, Caldes de Montbui, Besalú, Olot, Vic...)
En la majoria de casos s’ha realitzat conjuntament la intervenció arqueològica i el projecte constructiu, i és per això que tenim molta experiència pel que fa a la coordinació entre els dos equips, la qual creiem que és un dels temes bàsics pel correcte desenvolupament de l’obra, tant des del punt de vista arqueològic, com des del punt de vista constructiu.


Assesorament del Patrimoni Cultural per estudis d'impacte ambiental

En els darrers anys hem confeccionat un centenar d’estudis arreu de l’estat espanyol sobre el Patrimoni Cultural per Estudis d’Impacte Ambiental de diversos projectes de gran obra pública.


Documentació Planimètrica

Confeccionem aixecaments topogràfics i planimètrics d’elements del Patrimoni Arqueològic i Històric. També hem realitzat reconstruccions 3D d’elements arqueològics.